برچسب: طالبان
5 مطلب

نرخ فقر در افغانستان به ۵۵ درصد افزایش یافت

تهدید پروژه بزرگ اقتصادی چین در مسیر پاکستان