برچسب: طرح مسکن ملی
8 مطلب

۲۵ هزار مسکن ملی در اطراف تهران ساخته می‌شود

وام مسکن ملی چقدر است؟

چند نفر در طرح ملی مسکن ثبت نام کردند؟

قیمت مسکن ملی چقدر آب می‌خورد؟

آخرین کارنامه مالی متولی «مسکن ملی» / وام‌دهنده «مسکن ملی» چقدر قابل اتکاست؟

هزینه ثبت‌نام مسکن ملی چقدر است؟