برچسب:

طرح مسکن ملی

62 مطلب

گره‌گشایی از نهضت ملی با تشکیل منظم جلسات شورای عالی مسکن

وعده های پرهزینه/ موانع ساخت مسکن ملی چیست؟

دو انحراف در نهضت مسکن ملی

قسط مسکن ملی 20 میلیون شد

آمار ساخت مسکن ملی یکباره افزایشی شد

کندی مسکن ملی دلیل انباشت مصالح ساختمانی

  1. 1
  2. 2
  3. 5