برچسب: عیدی کارمندان دولت
8 مطلب

پیش‌بینی میزان عیدی کارمندان در بودجه ۹۹

واریز عیدی کارمندان قبل از ۲۲ بهمن

میزان پاداش سال ۹۷ کارکنان دولت تعیین شد

حداقل عیدی امسال چقدر است؟

عیدی امسال چقدر است؟

عیدی امسال کارکنان چقدر است؟