موضوعات داغ:
برچسب: فرسوده
4 مطلب

بیش از ۶۵ درصد از بیمارستان ها فرسوده اند

نوسازی ۲۰۰۰ اتوبوس فرسوده تهران و البرز