برچسب: فقیر
5 مطلب

در ایران فقیر نداریم،بدهکار داریم

نگاهی به وضعیت اقتصادی کره شمالی

کاهش ۲۵ درصدی فاصله فقیر و غنی در ایران

اوکراین فقیرترین کشور اروپایی