برچسب:

قیمت اوراق

2 مطلب

هزینه خرید اوراق مسکن آب رفت/ خریداران منتظر کاهش بیشتر بمانند؟

قیمت وام مسکن ۱۴۰۰