برچسب:

مستاجران

66 مطلب

٧٠٠ هزار مستاجر وام اجاره دریافت می‌کنند

مستاجرها تمدید کنند یا جابجا شوند؟

چه کسانی وام کمک ودیعه مسکن گرفتند؟ / بانک مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی پاسخگو باشند

پرداخت کمک ودیعه مسکن سرعت گرفت

اصل وام ودیعه مستاجران اقساط ندارد

زمان پرداخت وام ودیعه مسکن مشخص شد