برچسب:

مناطق آزاد

187 مطلب

ایجاد مناطق آزاد جدید یک اقدام کورکورانه است

مناطق آزاد از کارکردهای اصلی خود منحرف شده است

مناطق آزاد می تواند موجب افزایش مبادلات تجاری باشد

مناطق آزاد کشور به گلوگاه های فساد تبدیل شده اند

مناطق آزاد به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل شده اند

مرزهای هوایی و مناطق آزاد مبادی ورودی قاچاق هستند

مدیران مناطق آزاد توانمندی لازم را ندارند

  1. 1
  2. 10
  3. 11
  4. 12
  5. 13