موضوعات داغ:
برچسب: نیروگاه دولتی
2 مطلب

بدهی نیروگاه‌های واگذارشده برای دولت باقی‌ ماند