برچسب:

هادی حق شناس

2 مطلب

وضعیت قیمت سوخت و بلیت شناورها در سال ۹۸

مدیران مناطق آزاد توانمندی لازم را ندارند