برچسب:

واکسن فایزر

7 مطلب

واکسن فایزر برای نوجوانان در آمریکا مجوز گرفت

هیچ واکسن فایزری وارد و ترخیص نشده است

ایران واکسن چینی خرید یا آمریکایی؟ / واکسن کرونا چه زمانی وارد ایران می‌شود؟

واکسن فایزر مورد تایید کدام کشورهاست؟

زمان توزیع واکسن کرونا در آمریکا

واکسن کرونا احتمالا تا تابستان به ایران می‌رسد/ علت کمبود دارو در ماه‌های اخیر چیست؟