برچسب:

پرداخت ارز

3 مطلب

پرداخت مرحله دوم هزینه سفر حج تمتع / هزینه ارزی هر حاجی 30 میلیون تومان

بخش صنعت در اولویت پرداخت ارز است