برچسب:

پزشکان

19 مطلب

دلالی و گاوداری با مدرک پزشکی

امروز پایان مهلت ثبت نام کارتخوان پزشکان

فرار مالیاتی 1000 میلیاردی پزشکان غیردولتی

چرا پزشکان زیر بار استفاده از کارتخوان نمی‌روند؟

فراریان مالیاتی در تیررس مطبوعات / مقاومت پزشکان در برابر نصب کارت‌خوان!

از ویزیت ساده تا جراحی در منزل!

فرار مالیاتی ۸۰ درصدی پزشکان

رقم چشمگیر فرار مالیاتی پزشکان

  1. 1
  2. 2