برچسب: پزشکان
12 مطلب

فرار مالیاتی ۱۰۰۰ میلیاردی پزشکان غیردولتی

چرا پزشکان زیر بار استفاده از کارتخوان نمی‌روند؟

فراریان مالیاتی در تیررس مطبوعات / مقاومت پزشکان در برابر نصب کارت‌خوان!

از ویزیت ساده تا جراحی در منزل!

فرار مالیاتی ۸۰ درصدی پزشکان

رقم چشمگیر فرار مالیاتی پزشکان

کدام پزشکان درآمد چند ده میلیونی دارند؟

ویزیت پزشکان ۶ درصد افزایش یافت

داروخانه‌ها در سراشیبی ورشکستگی