برچسب: اقتصاد جهان
26 مطلب

الگوی عجیب توسعه / مسیر توسعه ایران، از رقابت با همسایگان می‌گذرد؟

چرا پیش‌بینی اقتصادی در زمان همه‌گیری کرونا مشکل است؟

در جهان پساکرونا چه چیزهایی برای همیشه تغییر خواهند کرد؟

کروناویروس و گرمایش زمین؛ آمارهایی مربوط به بزرگ‌ترین کاهش آلودگی

تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد جهان؛ چه فرصت‌هایی برای ایران وجود دارد؟

اقتصاد جهان پس از ویروس کرونا؛ اقتصاد چین کجا خواهد بود؟

اقتصاد ایران: نانی که بوی نفت می‌دهد

اقتصاد سوئیس: زنگ‌ها برای که آرام می‌گیرند؟

اقتصاد افغانستان؛ از شوروی تا طالبان

اقتصاد آمریکا: تجارت، جنگ و دیگر هیچ

اقتصاد هند: ابرقدرت بعدی در راه است

اقتصاد مجارستان: کاخی بر خاکستر کمونیسم

اقتصاد کنگو: استعمار در سرزمین پاتریس لومومبا

اقتصاد انگلستان از انقلاب صنعتی تا برگزیت

اقتصاد سیرالئون: فقیر با منابعی غنی

  1. 1
  2. 2