برچسب: دولت روحانی
3 مطلب

«تدبیر و امید» در میانه موجِ تحریم / آیا روحانی می‌توانست بهتر عمل کند؟

دولت اول و دوم روحانی از وعده تا عمل / آیا روحانی اقتصاد کشور را نجات داد؟

کارنامه اقتصاد ایران از دولت هاشمی تا روحانی/ کدام دولت بهتر عمل کرد؟