برچسب: سوگیری جهان عادلانه
1 مطلب

سوگیری جهان عادلانه؛ چرا مردم قربانی را مقصر می‌دانند؟