موضوعات داغ:
برچسب: نرخ سود
3 مطلب

سود‌های رویایی صندوق‌های ناشناخته (ویدیو)

بحران نرخ سود بانکی چقدر جدی است؟ / منشاء بحران‌ها، بانک‌ها هستند (ویدیو)

تولید تحمل افزایش مجدد نرخ سود را ندارد