آینده زنان افغانستان با حضور طالبان چه می‌شود؟

۱۷ شهریور , ۱۴۰۰
علی اسلامی

زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفت، اعلام کرد زنان حق کار دارند. اما کمتر از یکی دو هفته، شروط جدیدی برای حضور زنان در جامعه افغانستان وضع شد.
شروطی که آنها را دوباره از جامعه بیرون کرد و به خانه فرستاد. تکرار تجربه سال‌های قبل در افغانستان. تجارت‌نیوز در این ویدئو به سرنوشت زنان افغانستان بعد از حضور طالبان می‌پردازد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند