افزایش ۲۰ درصدی تعرفه آب از اول بهمن امسال

تجارت نیوز:   معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد افزایش نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب به میزان 20 درصد از اول بهمن سال جاری را برای اجرا ابلاغ کرد. تصویب‌نامه در خصوص افزایش نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی  و خدمات دفع فاضلاب به وزارت نیرو، معاونت

تجارت نیوز:

 

معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد افزایش نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب به میزان 20 درصد از اول بهمن سال جاری را برای اجرا ابلاغ کرد.

تصویب‌نامه در خصوص افزایش نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی  و خدمات دفع فاضلاب به وزارت نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

هیأت وزیران در جلسه 30 بهمن 1392 به پیشنهاد مورخ 16 بهمن 1392 وزارت نـیرو و به اسـتناد ماده (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب 1388ـ تصویب نمود:

نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب مندرج در جداول پیوست تصمیم‌نامه شـماره 214886/ت45939ن مورخ 27/9/1389، از تاریخ 1/11/1392 به میزان بیست درصد افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند