افزایش ۹٫۹ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تابستان

مرکز آمار ایران از افزایش 9.9 درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و‌ 6.4 درصدی آن در شهرداری‌های کل کشور در تابستان 96 نسبت به تابستان 95 خبر داد.

افزایش ۹٫۹ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تابستان

مرکز آمار ایران از افزایش ۹٫۹ درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و‌ ۶٫۴ درصدی آن در شهرداری‌های کل کشور در تابستان ۹۶ نسبت به تابستان ۹۵ خبر داد.

به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز آمار ایران از افزایش ۹٫۹ درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و‌ ۶٫۴ درصدی آن در شهرداری‌های کل کشور در فصل تابستان ۹۶ نسبت به فصل تابستان ۹۵ خبر داد.

در فصل تابستان سال ۱۳۹۶، تعداد ۱۸۷۶۷ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۶٫۲۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٩.٩ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ١.٧ واحد بوده است.

بررسی نتایج طرح «گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌های کشور» در فصل تابستان سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد:

الف- شهر تهران
در فصل تابستان سال ۱۳۹۶، تعداد ۱۸۷۶۷ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۶٫۲۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٩.٩ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ١.٧ واحد بوده است.

تعداد ۲۶۳۱ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در فصل تابستان ۱۳۹۶ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۸٫۱۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٧.١٠ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در فصل تابستان ۱۳۹۶ بالغ ‌بر ۱٫۳۵۴۱ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۵٫۳۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۷٫۵ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود ۱۳۴۶ مترمربع بوده است.

ب- کل نقاط شهری کشور

در فصل تابستان سال ۱۳۹۶، تعداد ۸۲۵۲۰ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۶٫۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۶٫۴ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ احداث ساختمان ٨.٢ واحد بوده است‌.

تعداد ۲۹۵۳۸ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در فصل تابستان ۱۳۹۶ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۲٫۱ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۹٫۴ درصد افزایش داشته است.

 

منبع: فارس


این مطلب را به اشتراک بگذارید