تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

خانه بستگان و آشنایان، بیشترین مقصد مسافرت‌های بهاری

خانه بستگان و آشنایان، بیشترین مقصد مسافرت‌های بهاری

اقامتگاه اصلی مورد استفاده در سفرهای داخلی با اقامت شبانه خانوارها در بهار امسال، خانه بستگان و آشنايان بوده که سهم 74 درصدی را به خود اختصاص داده است.

خانه بستگان و آشنایان اقامتگاه اکثر مسافران است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در بهار امسال 66 درصد از حدود ٢٥ میلیون خانوار كشور، حداقل يک سفر داشته‌اند كه تعداد خانوارهای سفر رفته نسبت به بهار سال گذشته 2.2 درصد کاهش داشته است.

تعداد سفرهای بومی در بهار امسال، بیش از  ١٠٢ میلیون سفر بوده که ٤٦ درصد از آن، با اقامت شبانه و ٥٤ درصد بدون اقامت شبانه بوده است.

آمارها نشان می‌دهد بيشترين سفرهای با اقامت شبانه در بهار سال جاری با هدف ديدار دوستان و بستگان انجام شده است.

معادل 60 درصد از سفرهای بهار امسال با هدف دیدار دوستان و بستگان انجام شده است. گردش و تفریح و درمان در رتبه بعدی قرار دارند.

سه استان خراسان رضوی، مازندران، تهران مقصد بيشترين سفرهای با اقامت شبانه در دوره مذکور بوده است.

خانه بستگان و آشنایان محبوب‌ترین اقامتگاه مسافران

طبق آمار اقامتگاه اصلی مورد استفاده در سفرهای داخلی با اقامت شبانه خانوارها در بهار امسال، خانه بستگان و آشنايان بوده که سهم 74 درصدی را به خود اختصاص داده است.

 ويلا و آپارتمان اجاره‌ای و شخصی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین در بهار امسال معادل ٣٤ درصد از سفرهای بدون اقامت شبانه با هدف گردش و تفريح، ٣٠ درصد با هدف ديدار دوستان و بستگان، ١٨ درصد با هدف درمان و ٩ درصد با هدف خرید انجام شده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند