اکسکوینو

بخشودگی جرایم بیمه ماشین‌آلات کشاورزی و راه‌سازی

تجارت نیوز

بیمه مرکزی اعلام کرد که از ابتدای آبان تا پایان دی امسال، شرکت‌های بیمه مکلف به بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم ماشین‌آلات کشاورزی، راه‌سازی و حمل زباله هستند.

بیمه مرکزی اعلام کرد که از ابتدای آبان تا پایان دی امسال، شرکت‌های بیمه مکلف به بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم ماشین‌آلات کشاورزی، راه‌سازی و حمل زباله هستند.

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از مهر؛ روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی اعلام کرد که شرکت‌های بیمه مکلفند برای ماشین آلات‌کشاورزی، راه‌سازی و ساختمانی، وسایل نقلیه حمل زباله و خیابان پاکن‌های فاقد بیمه نامه شخص ثالث که از تاریخ اول آبان ۱۳۹۶ تا ۳۰ دی امسال اقدام به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث می‌کنند، نسبت به صدور بیمه‌نامه با حذف ۱۰۰ درصد مبلغ جریمه موضوع بند (ب) ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ اقدام کنند.

این درحالی است که با هماهنگی‌های به عمل آمده بین بیمه مرکزی، صندوق تامین خسارت‌های بدنی و شرکت‌های بیمه، مرحله سوم بخشودگی جریمه ۱۰۰ درصدی موتورسیکلت‌های فاقد بیمه نامه شخص ثالث نیز از ابتدای آبان تا پایان دی آغاز شده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند