تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

یک چهارم بیکاران روستایی فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند!

تجارت نیوز

در دوره‌ای که نرخ مشارکت اقتصادی رشد داشته به سهم بیکاران فارغ‌التحصیل عالی از کل جمعیت بیکار افزوده شده است. فارغ‌التحصیلان روستایی که بیکار هستند نیز در تابستان امسال بیش از یک چهارم جمعیت بیکار این مناطق را در برمی‌گیرند که نسبت به تابستان سال گذشته رشد 2.6 درصدی داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، شاخص‌های بازار کار در تابستان سال جاری برای جمعیت 15 ساله و بیشتر نشان می‌دهد حدود یک سوم از سهم جمعیت بیکاری که در مناطق روستایی زندگی می‌کنند را فارغ‌التحصیل دانشگاهی تشکیل می‌دهند.

براساس این داده‌ها کمتر از نصف جمعیت در سن کار کشور در وضعیت فعال قرار دارند، یعنی نرخ مشارکت اقتصادی در فصل قبل معادل 44.9 درصد است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.2 درصد رشد داشته است؛ 89.5 درصد آن شاغل و 10.5 درصد آن در وضعیت بیکاری به سر می‌برند.

نرخ بیکاری در این دوره با افت 1.8 درصدی که تجربه کرده به رقم 10.5 درصد رسیده که معادل دو میلیون و 894 هزار نفر است.

نکته قابل توجه در گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت کار در تابستان سال جاری این است که اگرچه در فصل مورد بررسی از نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیش‌تر فارغ‌التحصیل عالی کاسته شده اما سهم آن‌ها از کل جمعیت بیکار افزایش یافته است.

یک میلیون و 267 هزار نفر معادل 17.2 درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند که این رقم نسبت به تابستان سال 97 افت 1.7 درصدی داشته است. در این مقایسه نرخ بیکاری مردان با افت 1.5 درصدی در تابستان امسال به رقم 13.7 درصد رسیده و بیکاری زنان در این گروه نیز با افت 1.7 درصدی معادل 28.8 درصد است.

اما سهم جمعیت بیکار 15 ساله و بیشتر فارغ‌التحصیل عالی از کل بیکاران بیش از چهار درصد افزایش یافته است، سهم این گروه در تابستان سال 97 معادل 39.5 درصد بوده که با رشد 4.3 درصدی در تابستان سال جاری، به رقم 43.8 درصد رسیده است. این شاخص برای مردان رشد 3.7 درصدی و برای زنان رشد 3.4 درصدی داشته که به بیش از 67.6 درصد رسیده است. برای مردان این شاخص 31.5 درصد است.

بیش از یک چهارم از سهم جمعیت بیکار مناطق روستایی در تابستان سال جاری را فارغ‌التحصیلان عالی تشکیل می‌دهند. این شاخص با رشد 2.6 درصدی در فصل قبل نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم 28.1 درصد رسیده است.

این رشد سهم بیکاری فارغ‌التحصیلان عالی در مناطق شهری حدود دو برابر مناطق روستایی بوده است. سهم جمعیت بیکار 15 ساله و بیش‌تر فارغ‌التحصیلان عالی از کل بیکاران در مناطق شهری با 4.6 درصد رشد در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم 46.8 درصد رسیده است.

داده‌های این گزارش نشان می‌دهد اگرچه در تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال گذشته، نرخ مشارکت اقتصادی رشد کرده و از نرخ بیکاری کاسته شده اما به سهم بیکاران فارغ‌التحصیل عالی افزوده شده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند