موضوعات داغ:
تبدیل ارز
14,903 تومان
دلار
 • تومان
 • دلار
 • یورو
 • پوند
 • درهم
 • لیر ترکیه
 • یوان چین
 • BTC
 • ETH
 • XRP
 • BCH
 • XLM
 • EOS
 • LTC
 • ADA
تومان
 • تومان
 • دلار
 • یورو
 • پوند
 • درهم
 • لیر ترکیه
 • یوان چین
 • BTC
 • ETH
 • XRP
 • BCH
 • XLM
 • EOS
 • LTC
 • ADA
نرخ تبدیل دلار به تومان: 14,903
تاریخ بروزرسانی:

جداول تبدیل نرخ ارز

نرخ تبدیل دلار

ارز هر دلار
تومان 14903
یورو 0.92437
پوند 0.840445
درهم 3.6729
لیر ترکیه 6.44387
یوان چین 7.1029

نرخ تبدیل یورو

ارز هر یورو
تومان 16903
دلار 1.08181
پوند 0.908944
درهم 3.97339
لیر ترکیه 6.96229
یوان چین 7.68389

نرخ تبدیل پوند

ارز هر پوند
تومان 18863
دلار 1.19019
یورو 1.10018
درهم 4.37144
لیر ترکیه 7.65976
یوان چین 8.45365

نرخ تبدیل درهم

ارز هر درهم
تومان 4391
دلار 0.272264
یورو 0.251571
پوند 0.228651
لیر ترکیه 1.75213
یوان چین 1.93378

نرخ تبدیل لیر ترکیه

ارز هر لیر ترکیه
تومان 2479
دلار 0.155198
یورو 0.143451
پوند 0.130435
درهم 0.570029
یوان چین 1.10236

نرخ تبدیل یوان چین

ارز هر یوان چین
تومان 2284
دلار 0.14079
یورو 0.130142
پوند 0.118292
درهم 0.517107
لیر ترکیه 0.906089

نرخ تبدیل BTC

ارز هر BTC
تومان 93483091.31
دلار 6272.77

نرخ تبدیل ETH

ارز هر ETH
تومان 1943053.14
دلار 130.38

نرخ تبدیل XRP

ارز هر XRP
تومان 2648.2631
دلار 0.1777

نرخ تبدیل BCH

ارز هر BCH
تومان 3193861.93
دلار 214.31

نرخ تبدیل XLM

ارز هر XLM
تومان 597.6103
دلار 0.0401

نرخ تبدیل EOS

ارز هر EOS
تومان 32399.122
دلار 2.174

نرخ تبدیل LTC

ارز هر LTC
تومان 577044.16
دلار 38.72