تحویل اموال مسروقه صندوق امانات/فقط طلا بازگردانده شد؟

بانک ملی دانشگاه

اموال مسروقه صندوق امانات بانک ملی به افراد بازگردانده شد. این سرقت با حواشی زیادی همراه بود.

به گزارش تجارت نیوز، اموال مکشوفه از سرقت صندوق‌های اجاره‌ای شعبه دانشگاه بانک ملی ایران تحت نظارت مرجع قضایی در حال تحویل به صاحبان آنها است.

به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، مطابق دستور بازپرس، بانک ملی ایران در نخستین مرحله به مرور در حال تحویل مصنوعات طلا به صاحبان آن است.
اموال مذکور توسط صاحبان آن ها طی روزهای گذشته در اداره امور شعب مرکزی بانک ملی ایران در تهران مورد شناسایی قرار گرفت و احراز مالکیت شد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند