اکسکوینو

تورم تولیدکننده مرداد ماه ۱۵.۲ درصد شد

پیشرانان رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۶ به‌ میزان ۱۵.۲ درصد افزایش یافته است.

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به شرح زیر است:

به گزارش تجارت‌نیوز،شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در مرداد ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۴۴.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۶.۳ درصد افزایش داشته است.

شاخص مذکور در مرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۳.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

منبع:روابط عمومی بانک مرکزی

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند