جزئیات طرح هوشمندسازی یارانه نان در قزوین

جزئیات طرح هوشمندسازی یارانه نان در قزوین

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حدود ۴۵ درصد از نانوایی‌های استان زنجان مجهز به زیرساخت طرح هوشمندسازی یارانه نان شدند.

به گزارش تجارت‌نیوز، جزئیات طرح هوشمندسازی یارانه نان در قزوین چیست؟

محمد جلال در گفتگو با صداوسیما با بیان اینکه در استان قزوین بیش از ۱۴۰۰ واحد نانوایی مشمول تجهیز کارتخوان هوشمند هستند، گفت: در چهار روز گذشته حدود ۴۵ درصد این نانوایی‌ها به سامانه کارتخوان هوشمند تجهیز شده‌اند.

تا چند روز آینده عملیات تجهیز مابقی نانوایی‌ها به پایان می‌رسد.

وی گفت: فرایند هوشمندسازی کارتخوان نانوایی‌های استان قزوین منطبق با فرایند انجام شده در استان زنجان است.

جلال گفت: در استان زنجان تاکنون ۸۵ درصد نانوایی‌ها به این سیسیتم مجهز شده‌اند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند