جلوگیری از ادغام درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران احیای شورای عالی تامین اجتماعی و برقراری سهام عدالت کارگران را از خواسته‌های مهم جامعه کارگری در هفته کارگر برشمرد.  حسین حبیبی اظهار کرد: یکی از مهمترین دغدغه‌های کارگران در هفته کارگر، جلوگیری از ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت وزارت بهداشت است.  وی افزود:

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران احیای شورای عالی تامین اجتماعی و برقراری سهام عدالت کارگران را از خواسته‌های مهم جامعه کارگری در هفته کارگر برشمرد.

 حسین حبیبی اظهار کرد: یکی از مهمترین دغدغه‌های کارگران در هفته کارگر، جلوگیری از ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت وزارت بهداشت است.

 وی افزود: متاسفانه تلاشهایی برای ادغام درمان تامین اجتماعی در نظام سلامت آغاز شده در حالی که این موضوع برخلاف ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه است.

 به گفته حبیبی کارگران به هیچ نهاد و سازمانی حق واگذاری منابع و دارایی‌های تامین اجتماعی را نمی‌دهند.

 دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه با تاکید بر لزوم احیای شورای عالی تامین اجتماعی، برقراری سهام عدالت کارگران را خواستار شد.

 وی در عین حال آزادی تشکل‌های کارگری، تامین امنیت شغلی کارگران و حذف قراردادهای پیمانکاری و استاد شاگردی را از خواسته‌های مهم جامعه کارگری در هفته کارگر نام برد.

 حبیبی موضوع تعیین دستمزد بر اساس ماده 41 قانون کار را یک حق و مطالبه قانونی از سوی کارگران دانست و گفت: اتصال بهره‌وری به حداقل دستمزد، ظلم مضاعف به جامعه کارگری است و ارتباطی به هم ندارد چرا که بهره‌وری بعد از دستمزد می‌تواند مد نظر قرار بگیرد.

 به اعتقاد دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران بهترین گزینه برای تعیین دستمزد، طبقه‌بندی مشاغل است و اگر با استناد به ماده 48 و 49 قانون کار طبقه‌بندی مشاغل به درستی اجرا شود، مشکل بهره‌وری و تبعیض در بسیاری از کارگاهها از بین می‌رود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند