اکسکوینو

درآمدهای گمرک دو برابر شد

تجارت نیوز

درآمدهای گمرکی کشور پس از راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی از ۷۰۰۰ میلیارد تومان به ۱۴۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.به گزارش گمرک ایران، مرکز پایش سرعت و تسهیل فرآیندهای گمرکی به دنبال برخی اعتراض‌ها به وجود معطلی‌های موردی در سامانه جامع و در مواردی کندی روند کارشناسی اظهارنامه‌های گمرکی، به دستور مسعود کرباسیان، رئیس‌کل گمرک

درآمدهای گمرکی کشور پس از راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی از ۷۰۰۰ میلیارد تومان به ۱۴۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
به گزارش گمرک ایران، مرکز پایش سرعت و تسهیل فرآیندهای گمرکی به دنبال برخی اعتراض‌ها به وجود معطلی‌های موردی در سامانه جامع و در مواردی کندی روند کارشناسی اظهارنامه‌های گمرکی، به دستور مسعود کرباسیان، رئیس‌کل گمرک ایران تشکیل شد تا از طریق این مرکز، به اعتراض‌های به حقی که نسبت به وجود برخی معطلی‌ها در گمرک صورت می‌گرفت، فوراً رسیدگی و مشکل سریعاً رفع شود.
این مرکز ابتدا با تشکیل گروهی با نام “پیگیری اظهارنامه‌های معطل در کارشناسی” شروع به کار کرد و روند پیگیری خود را با بررسی سریال اظهارنامه‌های اعلام شده در گروه و پیدا کردن کارشناس این اظهارنامه‌ها و همچنین تذکر به این افراد آغاز کرد. از جمله اقدامات این مرکز، بررسی روزانه تعداد اظهارنامه‌های موجود در کارتابل کارشناسان، رؤسای سرویس و همچنین تماس و تذکر به شخص، کارشناسان یا معاونین فنی یا حتی مدیرکل گمرک بوده است.
با این اقدام در حدود یک ماه گذشته علاوه بر افزایش نظم و سرعت در روند کارشناسی اظهارنامه‌ها، شاهد افزایش میزان رضایت‌مندی اربابان‌رجوع و ترخیص‌کاران بوده‌ایم.
بر اساس این گزارش، مرکز فوق در ابتدا فقط با همکاری دفتر فناوری اطلاعات گمرک ایران تشکیل شد و در ادامه شاهد پیوستن دفاتر مختلف گمرکی ازجمله دفتر بهبود فرآیندهای گمرکی، دفتر واردات و دفتر بازرسی برای همکاری با این مرکز بودیم و همکاری‌های خوبی با دفاتر مذکور صورت گرفت.
این گزارش می‌افزاید: پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع گمرکی از سال ۱۳۹۲ به کمک پژوهشکده سامانه‌های هوشمند دانشگاه تهران و دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران طراحی و راه‌اندازی شد که تاکنون به کمک این سامانه، تمامی رویه‌های گمرکی ازجمله صادرات، واردات و ترانزیت الکترونیکی شده و همچنین درآمدهای گمرکی کشور نیز پس از راه‌اندازی این سامانه از ۷۰۰۰ میلیارد تومان به ۱۴۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند