تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

98 درصد رشد در درآمدهای مالیاتی واردات(اینفوگرافیک)

سازمان مالیاتی

کل درآمدهای مالیاتی در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال 1396 بیش از 17 درصد و معادل 5.19 هزار میلیارد تومان رشد داشته که در میان زیرگروه‌ها، مالیات بر واردات با 98.3 درصد بیشترین رشد است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس جدیدترین گزارش منتشره از سوی بانک مرکزی درآمد مالیاتی کشور طی چهار ماهه نخست سال جاری بیش از 42 هزار میلیارد تومان بوده است.

کل درآمدهای مالیاتی در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال 1396 بیش از 17 درصد و معادل 5.19 هزار میلیارد تومان رشد داشته است.

در میان زیرگروه‌های مالیاتی، مالیات بر واردات با 98.3 درصد بیشترین رشد را طی چهار ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته داشته است.

درآمدهای مالیاتی به تفکیک زیرگروه‌های مختلف در اینفوگرافیک زیر قابل مشاهده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند