سقوط یورو نیمایی به کانال ۸ هزار تومان

بر اساس آخرین آمار عملکرد معاملات ارز در بازار ثانویه سامانه نیما، قیمت میانگین ارز صادرکنندگان بر حسب یورو وارد کانال ۸ هزار تومان شده و همچنین میزان تقاضا از عرضه پیش افتاد.

بر اساس آمارهای سامانه نیما، تا پایان ساعت کاری روز دوشنبه، برای نخستین بار در طی معاملات یک روز، میزان تقاضای ارز از عرضه پیش افتاده است. این در حالی است که در هفته ابتدایی آغاز به کار سامانه نیما از 300 میلیون یورو ارز تزریق شده فقط 40 میلیون یورو توسط واردکنندگان خریداری شده بود.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس آخرین گزارشها از عملکرد سامانه نیما در روز دوشنبه، حجم معادل یورویی معاملات فروش ارز صادرکنندگان به صرافیها 42 میلیون یورو بوده است. همچنین نرخ یورو بر مبنای میانگین موزون ارزهای معامله شده 8850 تومان بوده است.

از سوی دیگر حجم معادل یورویی معاملات فروش ارز صرافی‌ها به واردکنندگان 45 میلیون یورو و نرخ یورو بر مبنای میانگین موزون ارزهای معامله شده حدود 9 هزار تومان بوده است. به این ترتیب در معاملات روز جاری بازار ثانویه میزان تقاضا 3 میلیون یورو از میزان عرضه پیش افتاد که درصورت تداوم این روند میتوان به تداوم جریان تولید در واحدهای تولیدی کشور با وجود افزایش نرخ ارز امید داشت.

 

منبع: تسنیم

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند