شهریه مهدهای کودک در روزهای تعطیل چگونه محاسبه مي‌شود؟

شهریه مهدهای کودک در روزهای تعطیل چگونه محاسبه مي‌شود؟

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در تشریح شرایط فسخ قرارداد گفت: والدین باید تصمیم خود را به صورت مکتوب به مدیریت مهدکودک اعلام کنند. والدین ملزم به پرداخت شهریه مهدکودک در ماه‌های قبلی هستند.

به گزارش تجارت‌نیوز، مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور، در بخشنامه‌ای نحوه محاسبه شهریه مهدهای کودک در شرایط به وجود آمده ناشی از تعطیلی مهدهای کودک براثر بیماری ویروس کرونا را به مدیران کل بهزیستی استان‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش سازمان بهزیستی کشور، سعید بابایی درباره شهریه مهدهای کودک در ایام تعطیلی ناشی از بیماری کرونا اعلام کرد: با توجه به تماس‌ها و پیگیری‌های متعدد در استان‌ها درباره نحوه محاسبه شهریه مهدهای کودک در شـرایط به وجود آمده ناشی از تعطیلی مهدهای کودک براثر بیماری کرونا و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا مواردی برای آگاهی و اقدام لازم ارسال می‌شود.

وی در این بخشنامه آورده است: بر اساس ماده ۳ قرارداد دریافت خـدمات رشـد و تکامل همه جانبه در مهـدهای کودک، منعقده بین والدین و مدیر مهدکودک، مدت قرارداد مشخص شده است.بـا توجه به ادامه‌دار شـدن تعطیلی مهـدهای کودک از سوی دولت (تعطیلی بیش از یـک مـاه)، هریـک از طرفین قرارداد (مهدکودک و اولیا) می‌توانند طبق ماده ۹ قرارداد(حوادث غیرمترقبه) نسبت به پایان قرارداد اقدام کنند و مطابق بند۲ ماده۸ قرارداد(موارد فسـخ قرارداد و خاتمه دادن به آن)، والـدین می‌توانند با توجه به شـرایط پیش آمده نسبت به فسخ قرارداد برای ماه‌های آتی اقدام کنند.

بابایی در تشریح شرایط فسخ قرارداد گفت: والدین باید تصمیم خود را به صورت مکتوب به مدیریت مهدکودک اعلام کنند. والدین ملزم به پرداخت شهریه مهدکودک در ماه‌های قبلی هستند.

اگر در اسـتانی در روزی از ماه اسفند بر اساس اعلام قانونی، مهدهای کودک باز بوده و ارائه خدمت کرده باشند، براساس همین بند دریافت شـهریه اسـفند ماه بلامانع است. (تبصره۱ ماده قرارداد تصـریح شده است که هزینه اسـتفاده از خـدمات به صورت کمتر از یـک ماه معادل یک ماه حساب می شود) بـدیهی است دریافت این شـهریه شامل خـدمات مازاد شامل ساعات اضافه خدمت، صبحانه، میان وعده، ناهارو همچنین فوق برنامه نیست.

همچنین با توجه به موارد فوق با توجه به مشـکلات اقتصادی ایجاد شده برای مهدهای کودک براثر تعطیلی‌های اعلام شده، شایسـته است خانواده ها و صاحبان امتیاز مهـدهای کودک ضـمن رعایت اصل انصاف و پشتیبانی از یکدیگر در این شرایط حساس و بحرانی به وجود آمـده نسـبت به همکاری و همیاری اقـدام کنند.

سازمان بهزیستی کشور هم درپی آن است تا از طریق رایزنی‌های درون وزارتخانه ای و فراتر از آن نسبت به تسهیل در امر اداره مهدهای کودک در ماههای پیش رواقدام کند.

منبع: روزنامه اطلاعات 

 

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند