افزایش وام‌دهی یک بانک خصوصی / این بانک 96 میلیارد سود به سپرده‌گذاران داد

افزایش وام‌دهی یک بانک خصوصی / این بانک 96 میلیارد سود به سپرده‌گذاران داد

بانک خاورمیانه بیش از 90 درصد سپرده‌های خود را به صورت وام پرداخت کرده است. این بانک در دی ماه امسال حدود 96 میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده است.

بانک خاورمیانه تازه‌ترین کارنامه عملکرد خود را منتشر کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک خاورمیانه که با نماد بورسی «وخاور» در بازار سرمایه نیز در حال فعالیت بوده، گزارش عملکرد دی ماه سال جاری را بر روی سایت کدال قرار داد.

بانک خاورمیانه طی این دوره 6.6 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به ماه قبل حدود هشت درصد افزایش داشته است. با تسویه 5.8 هزار میلیارد تومان از وام‌ها و اعطای وام‌های جدید، مانده تسهیلات این بانک در پایان دی ماه امسال به بیش از 12.6 هزار میلیارد تومان رسید.

بانک خاورمیانه بیش از 90 درصد سپرده‌های خود را به صورت وام پرداخت کرده است.

همچنین بانک خاورمیانه در دی ماه امسال بیشتر از آنکه شاهد خروج سپرده باشد، سپرده جذب کرده است.

طی دوره مذکور بانک خاورمیانه در حالی که موفق شده 23.3 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، حدود 22.5 هزار میلیارد تومان سپرده از دست داده است. در مجموع مانده سپرده‌های بانک خاورمیانه در پایان دی ماه امسال به 12.8 هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان درآمد بانک خاورمیانه در دی ماه از محل وام‌های پرداختی، حدود 91 میلیارد تومان بیشتر از میزان سودی است که به سپرده‌گذاران داده است.

بانک خاورمیانه در دی ماه امسال حدود 96 میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده و از سوی دیگر از محل وام‌های اعطایی 187 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

بانک خاورمیانه طی 10 ماهه نخست سال ۱۳۹۸ با حدود 570 هزار میلیارد تومان سود از محل مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها و سود دریافتی از وام‌ها مواجه شده، که نشان‌دهنده میانگین سود ماهانه 57 میلیارد تومانی این بانک است.

بانک خاورمیانه با سرمایه هزار میلیارد تومانی در آخرین گزارش عملکرد خود در پایان آذر ماه امسال، سود انباشته 517 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده که نسبت به پایان سال گذشته رشد 36 درصدی داشته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند