نمایشگاه جابکس؛ روز سوم به روایت تصویر

نمایشگاه جابکس؛ روز سوم به روایت تصویر

اولین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران (جابکس) از چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه آغاز به کار کرده و این نمایشگاه تا شنبه هشتم اردیبهشت ماه امسال ادامه دارد.

اولین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران (جابکس) از چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه آغاز به کار کرده و این نمایشگاه تا شنبه هشتم اردیبهشت ماه امسال ادامه دارد. در ادامه تصاویر تجارت‌نبور از روز سوم این نمایشگاه را مشاهده می‌کنید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند