کارنامه تسهیلات بانکی در 8ماهه نخست امسال

یک‌سوم وام‌های بانکی به خدماتی‌ها رسید

یک‌سوم وام‌های بانکی به خدماتی‌ها رسید

بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در هشت ماهه نخست امسال در بخش خدمات صورت گرفته، به طوری که بانک‌ها و موسسات اعتباری 184 هزار میلیارد تومان معادل 34.6 درصد از کل تسهیلات خود را به این بخش اختصاص داده‌اند.

بخش خدمات بیشرین وام‌های بانکی را دریافت کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در هشت ماهه نخست امسال به بخش‌های مختلف اقتصادی بالغ بر 531 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 27.6 درصد افزایش داشته است.

بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در هشت ماهه نخست امسال در بخش خدمات صورت گرفته، به طوری که بانک‌ها و موسسات اعتباری 184 هزار میلیارد تومان معادل 34.6 درصد از کل تسهیلات خود را به این بخش اختصاص داده‌اند.

بخش صنعت و معدن نیز با 162 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافتی 30.5 درصد از کل تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری را به خود اختصاص داده است.

وام‌های پرداختی بانک‌ها طی 8ماهه نخست سال98

آمارها نشان می‌دهد، طی دو ماهه مهر و آبان ماه امسال حدود 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلفی اقتصادی پرداخته شده که یک‌سوم از این میزان به بخش خدمات پرداخته شده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند