2 زن ایرانی‌تبار در لیست وزیران پیشنهادی سوئد

رومینا پورمختاری

نخست‌وزیر کشور سوئد روز گذشته وزیران پیشنهادیش را به پارلمان این کشور معرفی کرد. نام دو زن ایرانی‌تبار در فهرست وزیران پیشنهادی دیده می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، اولف کریسترشون روز سه‌شنبه ۲۶ مهر در نخستین نطق پارلمانی خود به‌عنوان نخست‌وزیر این کشور، فهرست وزیران پیشنهادی‌اش را اعلام کرد.

در میان این فهرست، نام دو زن ایرانی‌تبار دیده می‌شود. رومینا پورمختاری ۲۶ ساله در دولت جدید سوئد به‌عنوان وزیر اقلیم و محیط زیست معرفی شده است. او جوان‌ترین وزیر کابینه در تاریخ سوئد خواهد بود.

پورمختاری یکی از اعضای فهرست پنج‌ نفری حزب لیبرال سوئد در کابینه ۲۳ نفری دولت دست‌ راستی اولف کریسترشون خواهد بود.

پریسا لیلی استراند ۳۹ ساله نیز از حزب مدرات به‌عنوان وزیر فرهنگ معرفی شده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند