پروانه تاسیس اولین انجمن قطعه‌سازان همگن خودروی استان تهران صادر شد

پروانه تاسیس اولین انجمن قطعه‌سازان همگن خودروی استان تهران صادر شد

انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران که فعالیت خود را با حضور بیش از دویست قطعه ساز خودرویی استان تهران آغاز کرده است، توانست پروانه تاسیس خود را از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران دریافت کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی استان تهران که فعالیت خود را با حضور بیش از دویست قطعه‌ساز خودرویی استان تهران آغاز کرده است، توانست پروانه  تاسیس خود را از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران دریافت کند که در متن آن آمده است:

“به موجب این پروانه اجازه داده می شود به استناد مصوبه شماره ۱/۱۲/۱۶۶۸۰ به تاریخ 12/۱۰/1377 شورای عالی اداری کشور و آیین نامه اجرایی شماره ۱۵۴۷/۲۰۱۵/۱۷۰۹۲ به تاریخ 9/۴/1378 کمیسیون امور زیربنایی و صنعت و محیط زیست دفتر هیئت دولت و تایید کمیسیون اصلی تشکل‌های تخصصی صنعتی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو تهران در چارچوب وظایف مقرر در اساسنامه انجمن مذکور تاسیس و ثبت رسمی گردد”

انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی استان تهران در حال حاضر با یازده عضو هیئت مدیره و بیش از دویست عضو قطعه‌ساز واقع در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج، بلوار ایران خودرو، خیابان زامیاد، خیابان گلها، پلاک 20 و واحدهای اداری آن آماده ارائه خدمات به قطعه‌سازان خودروی استان تهران است.

 

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند