درخشش تجارت‌نیوز در جشنواره امین‌الضرب

درخشش تجارت‌نیوز در جشنواره امین‌الضرب

چهارمین جشنواره فرهنگی امین‌الضرب با حضور جمعی از فعالان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد و خبرنگاران پایگاه خبری تجارت‌نیوز موفق به دریافت مقام‌های برتر شدند.

به گزارش تجارت‌نیوز، چهارمین جشنواره امین‌الضرب با حضور مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، محمود دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران و سیده فاطمه مقیمی عضو هیات رئیسه اتاق تهران برگزار شد.

در این جشنواره عماد صدر، خبرنگار تجارت‌نیوز با گزارش «تامین بودجه دولت از مال‌استریت» در بخش گزارش توصیفی مقام اول را به دست آورد.

زهرا بارانی، دبیر تحریریه تجارت‌نیوز با اثر «در یک سال آینده وضعیت اقتصادی برمی‌گردد» جایزه دوم بخش مصاحبه را گرفت. زهرا بارانی در این گفتگو با هاشم پسران، صاحب کرسی عالی اقتصاد جان الیوت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و عضو پژوهشی پیوسته کالج ترینیتی کمبریج درباره شرایط اقتصاد ایران صحبت کرده بود.

 

محمد مهدی حاتمی، خبرنگار تجارت‌نیوز هم با گزارش «چرا اژدهای زرد محرمانه قرارداد می‌بندد» جایگاه دوم بخش یادداشت و سرمقاله را از آن خود کرد.

همچنین مریم رحیمی، خبرنگار تجارت‌نیوز، رتبه دوم بخش ویدیو ژونال را با اثر «درامد کارگران ایرانی در عراق چقدر است؟» از آن خود کرد.

محمد مهدی فرقانی، حسن نمکدوست تهرانی و فرهت فردنیا، داوری این جشنواره را بر عهده داشتند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند