کارپینو؛ تنها ناوگان رسمی مستقر در نمایشگاه کتاب تهران

طرح ویژه یک استارتاپ برای مراجعه‌کنندگان به نمایشگاه کتاب

طرح ویژه یک استارتاپ برای مراجعه‌کنندگان به نمایشگاه کتاب

بازديدكنندگان نمايشگاه كتاب تهران می‌توانند بدون خروج از محوطه مصلی تهران از تاکسی اینترنتی کارپینو استفاده كنند.

بازديدكنندگان نمايشگاه كتاب تهران می‌توانند بدون خروج از محوطه مصلی از تاکسی اینترنتی کارپینو استفاده كنند.

«تاكسي اينترنتی كارپينو» امسال تنها ناوگان رسمی مستقر در سی‌ودومين نمايشگاه کتاب تهران است و بازدیدکنندگان می‌توانند بدون خروج از نمایشگاه به سمت مقصد خود كارپينو بگيرند.

مراجعه‌کنندگان مي‌توانند از اين راه‌ها کارپینو سفارش دهند:
• درخواست تاكسي با اپلیکیشن کارپینو
• شماره‌گيری 1800
• مراجعه به غرفه كارپينو واقع در ضلع جنوبی نمايشگاه

بازديدكنندگان می‌توانند در غرفه كارپينو ضمن سفارش تاكسی اپليكيشن آن را نيز نصب كنند. اين غرفه تا پایان نمایشگاه (۱۴ اردیبهشت ماه سال 98) در درب شماره ۳ (خيابان شهيد بهشتی، روبه‌روی خيابان شهيد مفتح) واقع است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند