175 نماد در فرابورس منفی شد

175 نماد در فرابورس منفی شد

در جریان معاملات امروز فرابورس ایران، 175 نماد در این بازار منفی شدند.

به گزارش خبرنگار تجارت‌نیوز، در جریان معاملات روز دوشنبه 25 اردیبهشت فرابورس ایران، نمادهای اخزا11 با ارزش 124 میلیون ریال، اخزا9 با ارزش 102 میلیون ریال و اخزا10 به ارزش 70 میلیون ریال، نمادهای اول تا سوم در گروه نمادها با بیشترین ارزش معامله بودند.

در گروه نمادها با بیشترین تعداد معامله، ذوب با یک هزار و 655 بار، اپرداز با یک هزار و 73 بار و چکاپا با یک هزار و 28 بار نمادهای اول تا سوم این گروه بودند.

بیشترین افزایش قیمت نیز امروز به نمادهای بکهنوج با قیمت 9 هزار و 59 ربال، ثالوند با قیمت دو هزار و 491 ریال و حخزر با قیمت سه هزار و 135 ریال رسید.

در بازار اول ثالوند، کمرجان و افرا و در بازار دوم، بکهنوج، حخزر و فزرینح نمادهای اول تا سوم بودند.

حجم کل معاملات 201 میلیون سهم به ارزش 892 میلیارد ریال در 24 هزار بار معامله بود، تعداد نمادهای منفی 175 و تعداد نمادهای مثبت 121 نماد بود.

آیفکس با 21 درصد کاهش در منفی 1.88 واحد در ارتفاع 915 واحد قرار گرفت.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند