تصویر پروفایل تمنا وصالی

تمنا وصالی

206 مطلب

بورس فردا، شنبه چه می‌شود؟

بورس در روز عرضه اولیه سیتا چه وضعیتی داشت؟

بورس فردا، چهارشنبه چه می‌شود؟

بورس فردا، سه‌شنبه چه می‌شود؟

بورس فردا، دوشنبه چه می‌شود؟

بورس فردا، یکشنبه چه می‌‌شود؟

بانک مرکزی، بازار ارز را به سمت تعادل هدایت خواهد کرد

پربازدیدهای تمنا وصالی