اقتصاد جهان

روسیه به جنگ تجاری جهانی پیوست

کاهش پس‌انداز در اروپا

افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات نفت عربستان

سرمایه‌گذاری گسترده چین در اروپا