برچسب: اتحادیه اروپا
11 مطلب

اروپا هکرها را تحریم می‌کند

اتحاد غول‌های فناوری برای حذف اخبار جعلی از فضای مجازی

موضوع رفع فیلتر توییتر بسته نشده است

از جریمه گوگل تا انتقاد شدید ترامپ از اروپا