برچسب: بیل گیتس
4 مطلب

تاثیرگذارترین افراد حوزه فناوری در سال ۲۰۱۹

بیل گیتس، بن‌سلمان را تحریم کرد

بیل گیتس از جرقه تاسیس مایکروسافت با پل آلن می‌گوید