برچسب: ماهواره
6 مطلب

اینترنت ماهواره‌ای در ایران به کجا رسید؟

تا پایان سال ۱۸ ماهواره تولید داخل خواهیم داشت

امکان مدیریت چالش‌های محیط زیست و اشتغال با داده‌های ماهواره‌ای