برچسب: ماهواره
5 مطلب

تا پایان سال ۱۸ ماهواره تولید داخل خواهیم داشت

امکان مدیریت چالش‌های محیط زیست و اشتغال با داده‌های ماهواره‌ای