برچسب: هوشمندسازی
6 مطلب

ماهواره اشیا جایگزین اینترنت اشیا می‌شود

12 درصد صرفه‌جویی با هوشمندسازی کنتور برق

صرفه‌جویی ۱۲۵ ساعته وقت شهروندان با زندگی در شهرهای هوشمند

تحقق هوشمندسازی در گرو بهره‌گیری از تجربه و مشاور بین‌المللی

برگزاری کنگره‌ای برای تسریع روند هوشمندسازی نظام اداری و بانکی کشور