برچسب: پهنای باند
3 مطلب

رسانه‌های نوین شریک قدرتمند سنتی‌ها

هزینه واگذاری پهنای باند اینترنت به اپراتورها حدود ۲۰ درصد کاهش یافت