تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

تاثیر صنعت موبایل بر اقتصاد جهانی

تاثیر صنعت موبایل بر اقتصاد جهانی

نگاهی به سال‌های گذشته نشان می‌دهد تاثیرگذاری و اهمیت موبایل در اقتصاد کشورها افزایش قابل توجهی یافته است. درحالی‌که در سال ۲۰۱۴، سهم صنعت موبایل بر اقتصاد جهانی ۳٫۸ درصد بوده؛ این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۴٫۶ درصد رسیده است.

موبایل‌ها تمامی جنبه‌های زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد هم یکی از این جنبه‌هاست. سال گذشته 3.9 تریلیون دلار، معادل 4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی در جهان از صنعت موبایل حاصل شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، اقیانوسیه با 1.6 تریلیون دلار بیشترین سهم را از نظر تاثیرگذاری صنعت موبایل بر اقتصاد داشته است. از نظر نفوذ منطقه‌ای نقش موبایل در آفریقا از بیشترین اهمیت برخوردار است و 7.7 درصد از کل تولید ناخالص داخلی این قاره تشکیل می‌دهد.

این وضعیت در جنوب صحرای آفریقا هم به همین شکل است و سهم موبایل در اقتصاد این منطقه 8.6 درصد است.

نگاهی به سال‌های گذشته نشان می‌دهد تاثیرگذاری و اهمیت موبایل در اقتصاد کشورها افزایش قابل توجهی یافته است.

در سال 2014، سهم صنعت موبایل بر اقتصاد جهانی 3.8 درصد بوده است. داده‌های ارائه‌شده از سوی GSMA نشان می‌دهد که این رقم در سال 2020 به 4.8 درصد خواهد رسید.

جدول زیر سهم صنعت موبایل را در میزان تولید ناخالص داخلی در مناطق مختلف جهان نشان می‌دهد:

منطقه سهم از تولید ناخالص داخلی 
اقیانوسیه  1600 میلیارد دلار 5.3 درصد
آمریکای شمالی 840 میلیارد دلار 4.1 درصد
اروپا 620 میلیارد دلار 3.5 درصد
آمریکای لاتین  270 میلیارد دلار 5.2 درصد
خاورمیانه و آفریقای شمالی  170 میلیارد دلار 4.2 درصد
صحرای آفریقا 144 میلیارد دلار 8.6 درصد
آفریقای غربی 52 میلیارد دلار 8.7 درصد

منبع: statista

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند