برچسب:

آلمان

196 مطلب

قرارداد نفتی ایران وآلمان گامی رو به جلو

خروج شرکت‌های آلمانی از ایران

اقدامات «ترامپ» علیه ایران و چین شرکت‌های آلمانی را عصبانی کرد