برچسب: اتاق بازرگانی تهران
63 مطلب

تلنگر دوباره ‌خصوصی‌ها به دولت؛ بار دیگر مطالبه ارز تک نرخی

بررسی آرای انتخابات اتاق بازرگانی

فعلا ۳۰۸۰ نفر در انتخابات اتاق تهران رای دادند / تمدید انتخابات به مدت ۱٫۵ ساعت

اتاق باید مرجع تمام صداها باشد

نهمین دوره انتخابات هر گونه خطا به حداقل می‌رسد / امیدواریم مشارکت به حداکثر برسد

علینقی خاموشی هم در انتخابات رای داد

اسدالله عسگراولادی در انتخابات اتاق رای داد

۵ اطلاعیه انتخاباتی اتاق تهران در ۴۸ ساعت اخیر